Our Polyvagal World: het nieuwe boek van Stephen Porges

Het meest leesbare boek tot nu toe

Het nieuwe boek van Stephen Porges heet Our polyvagal world. Hij schreef het samen met zijn zoon Seth.

En die samenwerking maakt dit boek met afstand het leesbaarste boek van Porges tot nu toe. Stephen is wetenschapper, geen schrijver. Maar gelukkig is Seth dat wel.

De veiligheidsparadox

Een van de belangrijkste ideeën die vader en zoon Porges benadrukken, is dat we vaak wel veilig zijn, maar ons helemaal niet zo voelen. Want hoe voel jij je als je door het poortje moet bij de security op het vliegveld? Die checks zijn bedoeld om ons veilig te houden, maar ik word er meestal juist onrustig van: heb ik niet toch per ongeluk een kilo hasj in m’n tas zitten?

Dezelfde veiligheidparadox geldt voor schoolkinderen in de VS die ’s ochtends door detectiepoortjes moeten om er zeker van te zijn dat er geen vuurwapens naar binnen komen. Het creëert misschien een veilige situatie, maar ons zenuwstelsel ervaart dat niet zo.

En, zoals Porges senior in eerdere boeken al duidelijk maakte, alleen als we ons echt veilig voelen, kunnen we ontspannen, kan ons lichaam zich herstellen en kan onze geest tot rust komen. De nervus vagus speelt hierin een grote rol.

Veilig zijn in je dagelijks leven

Dit thema van veiligheid versus onveiligheid wordt in het boek verder uitgewerkt, met voor iedereen herkenbare voorbeelden. Zo wordt gekeken naar de veiligheidsparadox in het verkeer, in scholen, op werkplekken, en zelfs in het gevangeniswezen. En, niet te vergeten: tijdens de pandemie.

Daarmee geeft dit boek heel praktische handvatten om de polyvagaaltheorie daadwerkelijk toe te gaan passen. Niet alleen om jezelf veiliger te voelen, maar ook om een vriendelijkere, meer compassievolle samenleving te creëren.

Klinkt idealistisch? Ja, misschien wel. Maar je kunt gewoon bij jezelf beginnen.

In de 7-weekse online cursus Vrienden worden met je zenuwstelsel leer je hoe jezelf reguleert (je zenuwstelsel en dus je lichaam en geest tot rust brengt). Alle oefeningen zijn gebaseerd op de polyvagaaltheorie van Stephen Porges.